Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η UniSystems, μέλος του Ομίλου Quest, εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλλει και τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) στο τέλος κάθε επικοινωνίας μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Στοιχεία αιτούντος:

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.

Right to Revoke Consent Form

Through this form, the data subject can exercise its right to revoke consent towards processing of his/her data according to the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

We reassure you that for UniSystems, a member of Quest Group of Companies, protection of our customers' personal data and privacy is of paramount importance. We process the personal data you provide us with, and we only do so under the grounds of legitimate interest. You have the right to revoke your consent at any time you decide through the unsubscribe link you will find in any of our communication. You may find more in our Privacy Policy.

Contact Details of the applicant:

Type of Request: Right to Revoke Consent

I hereby declare that if requested by the Company, I will further specify the information or activities of processing related to my request in order for that to be satisfied when it comes to large amounts of information. Moreover, I understand and accept that the exercise of this right may not adversely affect any rights or freedoms of others such as professional secrecy or intellectual property rights, and in particular, software copyrights.

UniSystems Headquarters

19-23, Al.Pantou str.
176 71 Athens, Greece
+30 211 999 7000
+30 211 999 7100

CONTACT US

Twitter

New technologies can affect communities in ways we haven’t imagined 🏙️ Meet Spyros Mazarakis, Business Designer Exe… https://t.co/U4vSdLxNpU
UniSystems (3 hours ago)
If JIRA speaks to your soul 🤗 and if you have you worked on its administration and support, then keep on reading!… https://t.co/9gecxiOLf6
UniSystems (4 hours ago)
Who knew that award ceremonies could be so fun? 🤩 Tasos Moustakis, our Infrastructure Technology Solutions Departm… https://t.co/X9hlayuPy2
UniSystems (Yesterday)
If JIRA speaks to your soul 🤗 and if you have you worked on its administration and support, then keep on reading!… https://t.co/5t5Ws8OP3K
UniSystems (4 days ago)
It makes us proud when #OurPeople get invited to speak about their accomplishments and experience 👏 Our very own,… https://t.co/oOvNtLPXlr
UniSystems (5 days ago)
Do you live and breathe IT Tools & Scripts? ⚙️ Does it sound appealing to you? #JobAlert 📣 If you have experience… https://t.co/6HYKXLqfIW
UniSystems (1 week ago)